Raspored sahrana

Raspored sahrana na Novom groblju Bubanj u Nišu

Ime i prezimeAdresaGodina rođenjaOznaka grobnog mestaDatum sahranePočetak opelaVreme sahrane
Ljubiša Antanasković1942B10/09-05-201.04.202011:3012:00
Gordana Noveljić1933I04/03-04-201.04.202012:0012:30
Milan Andrejić1979U04/04-02-201.04.202012:3013:00
Jeremija Ocokoljić1922E10/06-07-2A01.04.202013:30
Ljubinko Kostić1945B10/09-04-201.04.202014:00
Mirjana Kocić1952C14/02-04-101.04.202014:0014:30
Milorad Radulović1928B10/10-06-202.04.202011:3012:00
Olga Pavlović1933M14/07-05-202.04.202012:0012:30
Jasmina Jović1966B10/10-05-202.04.202012:3013:00
Predrag Veselinović1943I09/05-07-202.04.202013:0013:30
Ljubomir Nikolić1950C01/05-18-402.04.202013:3014:00
Snežana Milenković1955B10/10-07-202.04.202014:0014:30
Miroljub Arsenijević1948B10/10-01-203.04.202011:3012:00
Ljiljana MandićP44/06-03-203.04.202012:30
Slobodan Cvetković1950C24/04-08-203.04.202012:3013:00
Biljana Paunović1932O07/03-02-203.04.202013:0013:30
Dragana Sibinović1965D16/05-03-203.04.202013:3014:00
Vlada Janković1954R02/04-01-0203.04.202014:30
Radmila Denić1938P28/07-05-206.04.202011:3012:00
Gradimir Nedeljković1948P13/08-09-206.04.202012:0012:30
Biljana Popović1952C36/05-05-1A06.04.202013:00
Živojin Aranđelović1936I21/02-05-206.04.202013:30
Miljan Mitrović1979C12/01-09-206.04.202014:00
Teofil Manić1936B10/10-04-206.04.202014:30
Branko KoraćK01/02-08-207.04.202011:00
Risto Ilijev1942U08/04-07-207.04.202011:3012:00
Milinka Radenković1934C12/01-08-207.04.202012:0012:30
Miroslav Milošević1931C21/04-03-207.04.202012:3013:00
Zvonimir Stojanović1948C12/01-06-207.04.202013:0013:30
Jordan Stojanović1955C12/01-07-207.04.202013:3014:00
Milena Zaharjašević1942L20/01-07-207.04.202014:0014:30

Raspored sahrana na Novom groblju "Gumna" i Starom groblju u Niškoj Banji

Ime i prezimeAdresaGodina rođenjaOznaka grobnog mestaDatum sahraneGrobljeVreme sahrane
Rumica ConićBulevar Cara Konstantina 371957A07/04-09-201.04.2020Novo groblje Gumna Niška Banja13:00
Svetlana BelevićSinđelićeva 3A1946A07/02.04.2020Novo groblje Gumna Niška Banja13:00
Ljiljana BojarovskiJovana Popovića 231941A07/02-04-103.04.2020Novo groblje Gumna Niška Banja13:00

Raspored četrdesetodnevnih pomena na Novom groblju Bubanj u Nišu, Starom groblju u Niškoj Banji i Novom groblju "Gumna" u Niškoj Banji

Ime i prezimeDatum smrtiPomen se održava
na groblju:
Oznaka grobnog mestaDatum četrdesetodnevnog pomena
Rada Stojanović26.02.2020Novo groblje BubanjG39/01-08-205.04.2020
Sanda Mijajlović26.02.2020Novo groblje BubanjB10/04-02-205.04.2020
Miodrag Đorđević26.02.2020Novo groblje BubanjH10/09-04-205.04.2020
Toplica Kuzmanović26.02.2020Novo groblje BubanjL16/07-06-205.04.2020
Blagoje Madić26.02.2020Novo groblje BubanjJ07/06-01-205.04.2020
Branislava Jovanović26.02.2020Novo groblje BubanjP12/09-07-205.04.2020
Slavica Jeremić26.02.2020Novo groblje BubanjI17/05-08-2A05.04.2020
Slavica Kitanović27.02.2020Novo groblje BubanjD01/06-03-206.04.2020
Marina Stamenković27.02.2020Novo groblje BubanjP32/07-08-206.04.2020
Smiljka Ćirić27.02.2020Novo groblje BubanjJ10/09-02-206.04.2020
Milena Nikolić27.02.2020Novo groblje BubanjC15/08-08-206.04.2020
Živojin Trajković 27.02.2020Novo groblje BubanjG22/03-07-206.04.2020
Radomir Ilić27.02.2020Novo groblje BubanjD08/06-01-206.04.2020
Ljiljana Krstić27.02.2020Novo groblje BubanjD01/02-06-206.04.2020
Branko ĐorđevićStaro groblje Niška BanjaP01/12-02-206.04.2020
Vera Vranić28.02.2020Novo groblje BubanjH27/02-06-207.04.2020
Cvetanka Nikolić28.02.2020Novo groblje BubanjB10/05-02-207.04.2020
Dragica Aleksić28.02.2020Novo groblje BubanjD02/05-09-207.04.2020
Slobodan Đorđević28.02.2020Novo groblje BubanjP15/03-03-207.04.2020
Vera Stojanović28.02.2020Novo groblje BubanjB10/04-06-207.04.2020
Emilo Marković28.02.2020Novo groblje BubanjF29/01-10-107.04.2020
Živojin Milojković29.02.2020Novo groblje BubanjU04/03-09-208.04.2020
Živadim Šćepović29.02.2020Novo groblje BubanjG26/01-03-2A08.04.2020
Dobrica Đorđević29.02.2020Novo groblje BubanjB10/05-01-208.04.2020
Vidoje Anđelković29.02.2020Novo groblje BubanjB11/09-01-2A08.04.2020
Ratko Jovanović29.02.2020Novo groblje BubanjB10/06-07-208.04.2020
Dragica Radenković29.02.2020Novo groblje BubanjU06/08-08-208.04.2020
Dobrila Janković01.03.2020Novo groblje BubanjO24/10-09-209.04.2020
Kata Šmigić01.03.2020Novo groblje BubanjG24/08-08-2A09.04.2020
Vladimir Đorđević02.03.2020Novo groblje BubanjH05/06-08-210.04.2020
Biljana Martinović02.03.2020Novo groblje BubanjP08/04-02-2A10.04.2020
Grozdana Ciglanić02.03.2020Novo groblje BubanjB10/06-06-210.04.2020
Jovica Milojević02.03.2020Novo groblje BubanjJ19/07-04-210.04.2020
Vuka Katić02.03.2020Novo groblje BubanjP07/08-02-2A10.04.2020
Radomir Cvetković03.03.2020Novo groblje BubanjC11/10-07-211.04.2020
Zoran Milić03.03.2020Novo groblje BubanjH24/10-06-211.04.2020
Jorgovanka Zdravković03.03.2020Novo groblje BubanjC27/05-07-211.04.2020
Vladimir Džudović03.03.2020Novo groblje BubanjB10/06-05-211.04.2020
Snežana Đurić03.03.2020Novo groblje BubanjG15/05-05-211.04.2020
Desanka Ćirić03.03.2020Novo groblje BubanjH16/04-07-211.04.2020
Milica Đukić03.03.2020Novo groblje BubanjL14/05-07-211.04.2020
Ranko Vujačić03.03.2020Novo groblje BubanjC14/02-09-111.04.2020
Zoran Igić04.03.2020Novo groblje BubanjH10/06-02-2A12.04.2020
Dobrila Vulić04.03.2020Novo groblje BubanjD05/06-07-212.04.2020
Milica Mitić04.03.2020Novo groblje BubanjJ11/05-02-212.04.2020
Jagoda Živković04.03.2020Novo groblje BubanjB33/06-05-212.04.2020
Milosav Stanojević04.03.2020Novo groblje BubanjB10/06-04-212.04.2020
Ivan Đondović04.03.2020Novo groblje BubanjB10/06-03-212.04.2020
Olivera Nikolić04.03.2020Novo groblje BubanjI10/01-03-212.04.2020
Olgica Stojanović04.03.2020Novo groblje BubanjI12/06-06-2A12.04.2020
Aleksandar Mešterović04.03.2020Novo groblje BubanjO23/08-08-212.04.2020
Ljubica Milenković04.03.2020Novo groblje BubanjC32/07-06-212.04.2020
Mirjana Stošić04.03.2020Novo groblje BubanjD03/09-06-212.04.2020
Milorad Marković05.03.2020Novo groblje BubanjI28/04-15-113.04.2020
Dragoljub Zdravković05.03.2020Novo groblje BubanjC14/03-12-113.04.2020
Dragoljub Stamenković05.03.2020Novo groblje BubanjC27/08-07-213.04.2020
Jovan Stojanović05.03.2020Novo groblje BubanjI15/01-03-1A13.04.2020