Služba za pravne, ekonomske, kadrovske i opšte poslove

Ovu službu čine dva odeljenja:

  • Odeljenje pravnih, kadrovskih i opštih poslova
  • Odeljenje za ekonomske poslove