Цене погребних услуга и услуга по захтеву странке

Цене неопходних погребних услуга (са применом од 01.01.2014)

 (Цене се примењују од 01.01.2014 год. по одлуци Управног одбора од 30.12.2013 год.)  
Напомена:
Наведене цене дате су са урачунатим ПДВ по стопи од 10%
ред. бр.ОписЦена са ПДВЦена без ПДВ
1.Трошкови сахране у ново гробно место (машински ископ)9.150,908.319,00
2.Трошкови сахране у постојеће гробно место (ручни ископ)17.498,8015.908,00
3.Трошкови закупа за 1 годину184,80168,00
4.Трошкови одржавања за 1 годину497,20452,00
*)
По одлуци Надзорног одбора ЈКП "Горица" број 1-6019/3 од 15.12.2014 године, трошкови закупа и одржавања могу се плаћати на рате.

Ценовник накнаде за улазак моторним возилом у круг гробља, по захтеву странке

Посетиоци комплекса Новог гробља, који желе да возилом дођу до гробног места, плаћају накнаду за улазак моторним возилом.
Ценовник се примењује од 01.10.2012 год. по одлуци Управног одбора ЈКП "Горица"
ред. бр.Врста возилането цена (дин.)ПДВ 20%Цена (дин.)
Напомена:
Власници - корисници гробних места, на дан сахране, добијају бесплатну пропусницу за неограничен број улазака моторним возилом у круг гробља, на дан сахране.
1.Теретна возила и
путничка возила са приколицом
366,6773,33440,00
2.Путничка возила75,0015,0090,00
3.Путничка возила за инвалиде37,507,5045,00
4.Теретна возила и путничка возила са приколицом, за инвалиде127,1222,88150,00

.

Ценовници (са одлукама Надзорног одбора ЈКП „Горица“ о ценама погребних и комуналних услуга):

 

Ценовник услуга у капели Клиничког центра у Нишу

 

Цене погребних услуга по захтеву

  • За детаљније информације, можете се обратити Служби за погребно техничке послове

телефоном: 018/45 60 690 и 45 60 529 (сваког радног дана од 07:00 до 15:00),

или Е-поштом: odrzavanjegrobalja@jkpgorica.rs

novogrobljenis@jkpgorica.rs

organizatorng@jkpgorica.rs