Тендери – Јавне Набавке 2017

1. Канцеларијски материјал – ЈНМВ1/2017

2. Гориво – ЈНМВ2/2017

3. Електрична енергија – ЈНМВ3/2017

4. Заштитна опрема

5. Резервни делови

6. Заштитна опрема (Заштитна обућа – Поновљени поступак)

7. Услуге одржавања возила – ЈНМВ7У/2017