Тендери – јавне набавке 2019

1. Заштитна опрема ЈНМВ1/2019

2. Заштитна опрема (заштитна одећа) ЈНМВ2/2019

3. Електрична енергија ЈНМВ3/2019

4. Гориво ЈНМВ4/2019

5. Услуга осигурања ЈНМВ5у/2019