Tenderi – Javne nabavke 2014

1. Električna energija JN1/2014

2. Usluge mobilne telefonije JN2U/2014

3. Kancelarijski materijal NMV1/2014

4. Računari i računarska oprema NMV2/2014

5. Usluge kreditiranja JN3U/2014

6. Ulja i maziva NMV3/2014

7. Motorne leđne kosačice NMV4/2014

8. Boja za obeležavanje puteva JN4/2014

9. Materijal i rezervni delovi za održavanje svetlosne i vertikalne signalizacije JN5/2014

10. Materijal i rezervni delovi za održavanje javne rasvete JN6/2014

 11. Računari NMV5/2014

 12. Rezervni delovi JN7/2014

13. Zdravstveni pregled zaposlenih NMV6u/2014

14. Motorne leđne kosačice NMV7/2014

15. Usluge osiguranja NMV8U/2014

12. Zaštitna oprema JN8/2014

13. Sredstva za održavanje higijene NMV9/2014

14. Rezervni delovi (obnovljeni postupak) JN9/2014

15. Auto – gume NMV10/2014

 16. Ugalj NMV11/2014

17. Gorivo, dizel gorivo i auto-gas TNG – JN10/2014

 18. Usluga reprezentacije NMV12U/2014

19. Građevinski materijal, metalna galanterija, boje , lakovi i razređivači NMV13/2014

20. Mobilna telefonija NMV14U/2014

21. Auto gume sa uslugom ugradnje NMV15/2014

22. Zaštitna oprema (ponovljeni postupak) JN11/2014