Tenderi – Javne nabavke 2013

1. Javna nabavka ulja i maziva

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke ulja i maziva NMV 3/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku ulja i maziva (Postupak javne nabavke male vrednosti NMV 3/2013)

Obaveštenje o obustavi Postupka javne nabavke NMV 3/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (I partija – ulja i maziva)

 

2. Ulja i maziva za radne mašine „Stihl“

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke NMV 4/2013

Konkursna dokumantacija za javnu nabavku ulja i maziva za radne mašine „Stihl“ (Postupak javne nabavke male vrednosti NMV 4/2013)

Obaveštenje ozaključenom ugovoru – Ulja i maziva za radne mašine „Stihl“

3. Materijal i rezervni delovi za održavanje javne rasvete 

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke JN 4-2013

Konkursna dokumentacija za održavanje javne rasvete JN 4-2013

Obaveštenje o zaključenim ugovorima u postupku javne nabavke JN4-2013 partije II, III i IV

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke JN 4/2013 partija I 

 

4.Materijal i rezervni delovi za održavanje svetlosne signalizacije

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke JN 5/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku materijala i rezervnih delova za održavanje svetlosne signalizacije JN 5/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u okviru postupka javne nabavke  JN5/2013 (24.07.2013)

5.Auto gume sa uslugom ugradnje NMV 5/2013

Poziv za podnošenje ponude u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 5/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti NMV 5/2013

Obaveštenje o obustavi postupka NMV 5/2013

 

6. Javna nabavka male vrednosti – Usluga osiguranja – NMV 6U/2013 (03.07.2013)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 6U/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti NMV 6U/2013

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (09.07.2013)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (09.07.2013)

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti NMV 6U/2013 (09.07.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti NMV6U-2013 partija 1

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti NMV6U-2013 partija 2

 

7. Javna nabavka male vrednosti – Usluge reprezentacije – NMV 7U/2013 (12.07.2013)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 7U/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti NMV 7U/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija V – u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 7U/2013 (20.08.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija I – u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 7U/2013 (23.08.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija II – u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 7U/2013 (23.08.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija III – u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 7U/2013  (23.08.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru – Partija IV – u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 7U/2013 (23.08.2013)

 

8. Javna nabavka – Građevinski materijal, metalna galanterija i boje, lakovi i razređivači – JN6/2013   (19.07.2013)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke JN6/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN6/2013

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije (01.08.2013)

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN6/2013 (01.08.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru „Grand“ – I partija JN6/2013 (17.09.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru „Rajk promet“ – II partija JN6/2013 (17.09.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru „Rajk promet“ – III partija JN6/2013 (17.09.2013)

 

9. Javna nabavka male vrednosti – Sredstva za održavanje higijene – NMV 8/2013 (25.07.2013)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 8/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti NMV 8/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke NMV 8/2013 (26.08.2013)

 

10. Javna nabavka – Putna galanterija JN 7/2013 (15.08.2013)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke JN 7/2013

Konkursna dokumentacija JN 7/2013

Obaveštenje o obustavi postupka JN 7/2013 za partiju III (24.09.2013)

Obaveštenje o zaključenim ugovorima – Partija I i partija II – u postupku javne nabavke JN 7/2013 (18.10.2013)

 

11.Javna nabavka male vrednosti – Usluge elektronskih medija – NMV 9U/2013 (20.08.2013)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti NMV 9U/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti NMV 9U/2013

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke NMV 9U/2013 (22.08.2013)

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku NMV 9U/2013 (22.08.2013)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda (22.08.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 

12. Javna nabavka (otvoreni postupak) – Usluga kreditiranja JN 8U/2013 (21.08.2013)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke JN 8U/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN 8U/2013

Pojašnjenje konkursne dokumentacije za JN 8U/2013 (26.08.2013)

Izmenjena konkursna dokumentacija u otvorenom postupku javne nabavke JN8U/2013 (26.08.2013)

Pitanja i odgovori u vezi pojašnjenja konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 8U/2013 – Partija I (17.12.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 8U/2013 – Partija II (12.02.2014)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 8U/2013 – Partija III (12.02.2014)

 

13. Javna nabavka goriva (otvoreni postupak) – benzin, dizel i auto-gas (TNG) JN9/2013 (26.08.2013)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke JN9/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN9/2013

Pitanja i odgovori vezani za javnu nabavku JN9/2013 (29.08.2013)

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije u postupku javne nabavke JN9/2013 (29.08.2013)

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN9/2013 (29.08.2013)

Obaveštenje o obustavi postupka javne nabavke JN9/2013 Autogas (TNG) – partija II (03.10.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru (Partija I – bezolovni benzin i dizel goriva) u postupku javne nabavke JN9/2013 (04.11.2013)

 

14. Javna nabavka male vrednosti – Ugalj NMV10/2013 (13.09.2013)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke NMV10/2013

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku NMV10/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku javne nabavke male vrednosti NMV10/2013 (22.10.2013)

 

15. Javna nabavka male vrednosti – Elektromaterijal NMV 11/2013

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke NMV11/2013 (26.09.2013)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku NMV11/2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru NMV11/2013

 

16. Javna nabavka male vrednosti – Auto gume NMV12/2013

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke NMV12/2013 (26.09.2013)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku NMV12/2013 (26.09.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku NMV 12/2013 (19.11.2013)

 

17. Javna nabavka goriva  JN10/2013 Auto-gas (TNG)

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke JN10/2013 (07.10.2013)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN10/2013 (07.10.2013)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN10/2013 (28.01.2014)

 

18. Javna nabavka male vrednosti NMV13U/2013 – Usluge mobilne telefonije

Poziv za podnošenje ponuda u postupku javne nabavke male vrednosti NMV13U/2013 (11.10.2013)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti NMV13U/2013 (11.10.2013)

Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Pitanja i odgovori Telekomu (16.10.2013)

Pojašnjenje konkursne dokumentacije – Pitanja i odgovori Telenoru (17.10.2013)

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije u postupku NMV13U/2013 (17.10.2013)

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda u postupku NMV13U/2013 (17.10.2013)

Izmenjena konkursna dokumentacija za javnu nabavku male vrednosti NMV13U/2013 (17.10.2013)

Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava u postupku javne nabavke male vrednosti NMV13U/2013 (23.10.2013)

 

19. Javna nabavka – Rezervni delovi JN11/2013

Poziv za podnošenje ponuda JN11/2013 (16.10.2013)

Konkursna dokumentacija za javnu nabavku JN11/2013 (16.10.2013)

Pitanja i odgovori (Orteks Uro-Grupa) – Postupak javne nabavke JN11/2013 (25.10.2013)

Obaveštenje o obustavi postupka JN11/2013 – Partije 1,2,3,8,9,11,12,14

 

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 11/2013 – Partija 4 – TAM (Touring Europa)/25.12.2013

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 11/2013 – Partija 13 – JCB (Enigma group)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 11/2013 – Partija 5 – Radne mašine „14 oktobar“ Kruševac (Enigma group)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 11/2013 – Partija 7 – IMT traktori  (Ferotehna Beograd)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 11/2013 – Partija 6 – Male radne mašine IMT (Miletić Sokobanja) (17.01.2014)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 11/2013 – Partija 10 – Rez. delovi „Tomos“ (Miletić Sokobanja) (17.01.2014)

Obaveštenje o zaključenom ugovoru u postupku JN 11/2013 – Partija 15 – Potrošni materijal za male radne mašine i kosačice (Miletić Sokobanja) (17.01.2014)

 

 

20. Javna nabavka male vrednosti NMV 14U/2013 – Usluge mobilne telefonije

Poziv za podnošenje ponuda (12.12.2013)

Konkursna dokumentacija (12.12.2013)

Pitanja i odgovori Telenoru d.o.o. (16.12.2013)

Konkursna dokumentacija_Izmena

Obaveštenje o izmeni konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

Obaveštenje o obustavi postupka NMV14U/2013 (31.01.2014)