Izveštaji i programi poslovanja

Bilansi stanja

Bilans stanja za 2009. godinu

Bilansi uspeha

Bilans uspeha za 2009. godinu

Izveštaji ovlašćenog revizora

U skladu sa članom 24 Zakona o računovodstvu i reviziji, JKP „Gorica“ kao novoosnovano preduzeće nema obavezu vršenja revizije finansijskih izveštaja, sem njegovog potvrđivanja od strane Agencije za privredne registre, što je i učinjeno.

Izveštaji o tokovima gotovine

Izveštaj o tokovima gotovine za 2009. godinu

Izveštaji o promenama na kapitalu

Izveštaj o promenama na kapitalu za 2009. godinu

Napomene uz finansijske izveštaje

Napomene uz finansijske izveštaje za 2009. godinu

Programi poslovanja

2010 god.

2011 god.

2012 god.

2013 god.

.

2014 god.

2015 god.

2016 god.

2017 god.

2018 god.

2019 god.