Контакт

Управа ЈКП „Горица“

Адреса: ул. Шумадијска бр. 4, 18000 Ниш

Телефон: 018/560 296

018/241 940

Е-пошта:

Служба за погребно техничке послове

Телефон: 018/45 60 690

45 60 529

Е-пошта:

Одељење  сахрањивања и уређења гробних места:

Одељење за одржавање објеката и опреме:

Служба за правне, економске, кадровске и опште послове

Одељење за економске послове

Е-пошта:

Одељење правних, кадровских и општих послова

телефон: 018 257 436

Е-пошта:

Безбедност и здравље на раду

Е-пошта:

Лице за заштиту података о личности

Ненад Мишић, телефон: 018 241 940