Продајни објекти ЈКП Горица

Погребнa опремa:

  • Ново гробље „Бубањ“ – продавница                                          

    018/ 45 60 690                                                             

              45 60 529                                                             

  • novogrobljenis@jkpgorica.rs
  • pogrebneusluge@jkpgorica.rs
  • odrzavanjegrobalja@jkpgorica.rs