Odeljenje obezbeđenja i održavanja objekata i opreme

Odeljenje obezbeđenja i održavanja objekata i opreme

Iako malo, po broju zaposlenih, Odeljenje za održavanje ima za zadatak da olakša i unapredi poslovanje našeg preduzeća. Specifičnost ovog odeljenja je i to da je, generalno, prisutno u svim službama i odeljenjima. Samim tim, neophodna je veoma dobra saradnja ovog Odeljenja sa svim delovima preduzeća.

Odeljenje obezbeđenja i održavanja pokriva vrlo širok raspon delatnosti:

 • Celokupan proces praćenja, kontrole i evidencije potrošnje goriva, ulja i maziva vozila i mehanizacije, kao i rezervnih delova malih radnih mašina
 • Praćenje, kontrola kao i svi poslovi vezani za osiguranje vozila
 • Projektovanje, izgradnja i održavanje računarske mreže
 • Razvoj jedinstvenog informacionog sistema na nivou preduzeća
 • Servisiranje i održavanje računarske opreme i telekomunikacionih uređaja
 • Održavanje telekomunikacione infrastrukture, telefonske centrale te uspostavljanje telefonskih veza između lokalnih telefona sa javnim telefonskim saobraćajem. Ovo Odeljenje održava savremene digitalne centrale i sve telefonske priključke unutar preduzeća
 • Razvoj i uvođenje novih tehnologija i aplikacija
 • Instalacija, izmena i dopuna sistemskog software-a; administracija sistemskog software-a i aplikativnih servera; učešće u standardizaciji sistemskog software-a u preduzeću; analiza i otklanjanje zastoja u radu sistema; rad na uvođenju i primeni mera za zaštitu podataka u informacionim sistemima.
 • Edukacija osoblja za korišćenje računarske opreme i pojedinih programskih paketa
 • Uvođenje novih tehnologija u skladu sa usvojenim planovima i potrebama korisnika
 • Planiranje, dizajniranje i realizacija promotivnih aktivnosti
 • Planiranje i dizajniranje procesa interne komunikacije
 • Izrada planske i tehničke dokumentacije sa pratećim studijama
 • Upravljanje tehničkom dokumentacijom
 • Priprema, praćenje i realizacija investicija
 • Vrši nadzor nad izgradnjom objekata

U okviru Odljenja za održavanje je i

Radionica za održavanje mehanizacije koja obavlja sledeće poslove:

 • servisiranje mehanizacije i lakih mašina
 • servisiranja vozila.

Radionica je opremljena alatom za ove potrebe.

Pored poslova održavanja, vodimo potpunu analitiku i evidenciju potrošnje goriva, motornih ulja i rezervnih delova, kao i servisne knjižice za sva vozila, mašine i opremu u JKP „Gorica“.

Međutim, nije sve ni u održavanju sistema. Kada se u firmi dostigne optimalni nivo automatizacije procesa i kanala komunikacije, na ovoj službi je da održi trku sa vremenom, prati trendove razvoja i uspešno ih pripaja postojećem sistemu, čime doprinosi daljem održavanju konkurentnosti preduzeća.

Struktura Odeljenja:

 • koordinator 1
 • stručni saradnici 2
 • referenti 4
 • poslovođa 1
 • mehaničar 1
 • radnici obezbeđenja 4