Руководство и организациона шема

Управа

——————————————————————–

В.Д. директора

Зоран Милојковић, дипл.маш.инж.

 

 

 

Зоран Милојковић рођен је у Нишу 31 јула 1955 године.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Нишу  и стекао звање дипломирани инжењер машинства.

Од 1981 године радио у предузећу „Еи-штампана кола“ Ниш као шеф продаје а касније и директор продајно-производног сектора.

Функцију директора предузећа обављао је у фирмама: „Електротимок“ Ниш, „Еи-индустијска електроника“ Ниш, „Монтер-електромонтажа“ Ниш, „Еи-systems“ Ниш, „Еи-електронске цеви“ Ниш.

Од 2013 године запослио се у ЈКП „Горица“ Ниш као водећи инжењер, а 2015 године је прешао у ЈКП „Паркинг сервис“ Ниш на место координатора.

Именован је на радно место вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Горица“ Ниш, одлуком Скупштине Града Ниша, 09 октобра 2018  год.

Извршни директор

Za_sajt_Igor-Novakovic

Игор В. Новаковић, дипл. економ.

 

 

 

Игор (Владимира) Новаковић рођен је у Нишу 31 маја 1976 године.

Завршио је гимназију „Светозар Марковић“ у Нишу.

Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Нишу, 28.04.2010 године, и стекао звање дипломирани економиста.

Од 20.05.2010 год. запослен је у ЈКП „Горица“, а 01.08.2012 године, постављен је на радно место Помоћник директора за инвестиције и маркетинг.

Функцију Заменика директора ЈКП „Горица“ обављао је од 01.06.2013 године.

Дана 09.06.2017 именован је за В.д. директора ЈКП „Горица“ Ниш и ову функцију је обављао до 09.10.2018 године.

Сада је извршни директор ЈКП „Горица“.

 

Извршни директор

Za_sajt_MIL_079

Ненад Мишић, дипл. инж. маш.

 

 

 

Ненад (Властимира) Мишић рођен је у Нишу, 6 августа 1969 год.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Нишу, 25.04.2000 год. и стекао звање дипломирани инжењер машинства.

Запослен је у ЈКП „Горица“ од 15.07.2009 године, а од 01.08.2012 год. је на функцији помоћника директора за одржавање, информационе технологије и развој.

Именован је на радно место вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Горица“ Ниш, одлуком Скупштине Града Ниша, од 24 маја 2016 године. Ову функцију обављао је до краја маја 2017.

До 09.10.2018 године био је помоћник директора ЈКП „Горица“.

Сада је извршни директор ЈКП „Горица“.

 

—————————————————————————-

Организациона шема

 

 

 

 

—————————————————————————————————–

Надзорни одбор

Председник:

Радован Милојевић, дипл. инж. маш. Рођен је 10 маја 1952 године

Постављен на функцију председника надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш од 01.11.2017 год.

Члан:

Александар Милошевић, дипл. економиста. Рођен је 4 јуна 1974 године

Функцију члана надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш обавља од 01.11.2017 год.

Члан из редова запослених:

Ненад Мишић, дипл. инж. маш.

Ненад (Властимира) Мишић рођен је у Нишу, 6 августа 1969 год.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Нишу, 25.04.2000 год. и стекао звање дипломирани инжењер машинства.

Запослен је у ЈКП „Горица“ од 15.07.2009 године, а од 01.08.2012 год. је на функцији помоћника директора за одржавање, информационе технологије и развој.

Именован је на радно место вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Горица“ Ниш, одлуком Скупштине Града Ниша, од 24 маја 2016 године. Ову функцију обављао је до краја маја 2017.

До 09.10.2018 године био је помоћник директора ЈКП „Горица“.

Сада је извршни директор ЈКП „Горица“.

Функцију члана надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш, из редова запослених, обавља од 01.11.2017 год.