Руководство и организациона шема

Управа

——————————————————————–

В.д. директора

Za_sajt_Igor-Novakovic

Игор В. Новаковић, дипл. економ.

 

 

 

Игор (Владимира) Новаковић рођен је у Нишу 31 маја 1976 године.

Завршио је гимназију „Светозар Марковић“ у Нишу.

Дипломирао је на Економском факултету Универзитета у Нишу, 28.04.2010 године, и стекао звање дипломирани економиста.

Од 20.05.2010 год. запослен је у ЈКП „Горица“, а 01.08.2012 године, постављен је на радно место Помоћник директора за инвестиције и маркетинг.

Функцију Заменика директора ЈКП „Горица“ обављао је од 01.06.2013 године.

Дана 09.06.2017 именован је за В.д. директора ЈКП „Горица“ Ниш.

 

Помоћник директора

Za_sajt_MIL_079

Ненад Мишић, дипл. инж. маш.

 

 

 

Ненад (Властимира) Мишић рођен је у Нишу, 6 августа 1969 год.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Нишу, 25.04.2000 год. и стекао звање дипломирани инжењер машинства.

Запослен је у ЈКП „Горица“ од 15.07.2009 године, а од 01.08.2012 год. је на функцији помоћника директора за одржавање, информационе технологије и развој.

Именован је на радно место вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Горица“ Ниш, одлуком Скупштине Града Ниша, од 24 маја 2016 године. Ову функцију обављао је до краја маја 2017.

Сада је помоћник директора ЈКП „Горица“.

 

—————————————————————————-

Организациона шема

 

Organizaciona_shema

 

 

 

—————————————————————————————————–

Надзорни одбор

Председник:

Радован Милојевић, дипл. инж. маш. Рођен је 10 маја 1952 године

 

Постављен на функцију председника надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш од 01.11.2017 год.

 

 

Члан:

Александар Милошевић, дипл. економиста. Рођен је 4 јуна 1974 године

Функцију члана надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш обавља од 01.11.2017 год.

 

 

Члан из редова запослених:

Менад Мишић, дипл. инж. маш.

Ненад (Властимира) Мишић рођен је у Нишу, 6 августа 1969 год.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Нишу, 25.04.2000 год. и стекао звање дипломирани инжењер машинства.

Запослен је у ЈКП „Горица“ од 15.07.2009 године, а од 01.08.2012 год. је на функцији помоћника директора за одржавање, информационе технологије и развој.

Именован је на радно место вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Горица“ Ниш, одлуком Скупштине Града Ниша, од 24 маја 2016 године. Ову функцију обављао је до краја маја 2017.

Сада је помоћник директора ЈКП „Горица“.

Функцију члана надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш, из редова запослених, обавља од 01.11.2017 год.