Rukovodstvo i organizaciona šema

Uprava

——————————————————————–

V.D. direktora

Zoran Milojković, dipl.maš.inž.

 

 

 

Zoran Milojković rođen je u Nišu 31 jula 1955 godine.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu  i stekao zvanje diplomirani inženjer mašinstva.

Od 1981 godine radio u preduzeću „Ei-štampana kola“ Niš kao šef prodaje a kasnije i direktor prodajno-proizvodnog sektora.

Funkciju direktora preduzeća obavljao je u firmama: „Elektrotimok“ Niš, „Ei-industijska elektronika“ Niš, „Monter-elektromontaža“ Niš, „Ei-systems“ Niš, „Ei-elektronske cevi“ Niš.

Od 2013 godine zaposlio se u JKP „Gorica“ Niš kao vodeći inženjer, a 2015 godine je prešao u JKP „Parking servis“ Niš na mesto koordinatora.

Imenovan je na radno mesto vršioca dužnosti direktora Javno komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, odlukom Skupštine Grada Niša, 09 oktobra 2018  god.

Izvršni direktor

Za_sajt_Igor-Novakovic

Igor V. Novaković, dipl. ekonom.

 

 

 

Igor (Vladimira) Novaković rođen je u Nišu 31 maja 1976 godine.

Završio je gimnaziju „Svetozar Marković“ u Nišu.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 28.04.2010 godine, i stekao zvanje diplomirani ekonomista.

Od 20.05.2010 god. zaposlen je u JKP „Gorica“, a 01.08.2012 godine, postavljen je na radno mesto Pomoćnik direktora za investicije i marketing.

Funkciju Zamenika direktora JKP „Gorica“ obavljao je od 01.06.2013 godine.

Dana 09.06.2017 imenovan je za V.d. direktora JKP „Gorica“ Niš i ovu funkciju je obavljao do 09.10.2018 godine.

Sada je izvršni direktor JKP „Gorica“.

 

Izvršni direktor

Za_sajt_MIL_079

Nenad Mišić, dipl. inž. maš.

 

 

 

Nenad (Vlastimira) Mišić rođen je u Nišu, 6 avgusta 1969 god.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 25.04.2000 god. i stekao zvanje diplomirani inženjer mašinstva.

Zaposlen je u JKP „Gorica“ od 15.07.2009 godine, a od 01.08.2012 god. je na funkciji pomoćnika direktora za održavanje, informacione tehnologije i razvoj.

Imenovan je na radno mesto vršioca dužnosti direktora Javno komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, odlukom Skupštine Grada Niša, od 24 maja 2016 godine. Ovu funkciju obavljao je do kraja maja 2017.

Do 09.10.2018 godine bio je pomoćnik direktora JKP „Gorica“.

Sada je izvršni direktor JKP „Gorica“.

 

—————————————————————————-

Organizaciona šema

 

 

 

 

—————————————————————————————————–

Nadzorni odbor

Predsednik:

Radovan Milojević, dipl. inž. maš. Rođen je 10 maja 1952 godine

Postavljen na funkciju predsednika nadzornog odbora JKP „Gorica“ Niš od 01.11.2017 god.

Član:

Aleksandar Milošević, dipl. ekonomista. Rođen je 4 juna 1974 godine

Funkciju člana nadzornog odbora JKP „Gorica“ Niš obavlja od 01.11.2017 god.

Član iz redova zaposlenih:

Nenad Mišić, dipl. inž. maš.

Nenad (Vlastimira) Mišić rođen je u Nišu, 6 avgusta 1969 god.

Diplomirao je na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 25.04.2000 god. i stekao zvanje diplomirani inženjer mašinstva.

Zaposlen je u JKP „Gorica“ od 15.07.2009 godine, a od 01.08.2012 god. je na funkciji pomoćnika direktora za održavanje, informacione tehnologije i razvoj.

Imenovan je na radno mesto vršioca dužnosti direktora Javno komunalnog preduzeća „Gorica“ Niš, odlukom Skupštine Grada Niša, od 24 maja 2016 godine. Ovu funkciju obavljao je do kraja maja 2017.

Do 09.10.2018 godine bio je pomoćnik direktora JKP „Gorica“.

Sada je izvršni direktor JKP „Gorica“.

Funkciju člana nadzornog odbora JKP „Gorica“ Niš, iz redova zaposlenih, obavlja od 01.11.2017 god.