Uništavanje ambrozije

Postupci i nadležnosti u suzbijanju i uništavanju korovske biljke ambrozije

Ovaj tekst je u potpunosti preuzet sa: www.niskoselo.com (Uprava za poljoprivredu i razvoj sela – Grad Niš) Postavio: uprava, dana: 23. jun 2010.

 1. Ovlašćena organizacija za poslove zaštite bilja – Poljoprivredna stručna služba Niš, obaveštava organe lokalne samouprave o prisutnosti biljke sa predlogom mera, vremena i načina suzbijanja i uništavanja ambrozije na teritoriji za koju je nadležna.

  ambrosia artimisifolia

 2. Kada nadležni organ lokalne samouprave (komunalni inspektor) sazna, neposrednim opažanjem na osnovu informacija od strane Poljprivredne stručne službe, građana ili na drugi način, za prisutvo ambrozije na teritoriji za koju je nadležan, obaveštava pravna i fizička lica da su obavezni da na površinama čiji su vlasnici, odnosno korisnici ili držaoci, unište ambroziju u roku od sedam dana.
 3. Komunalni inspektor, nakon isteka ostavljenog roka, kontroliše da li je izvršeno uništavanje ambrozije. Ako na datim površinama nije izvršeno uništavanje, komunalni inspektori bez odlaganja obaveštavaju fitosanitarnog inspektora.
 4. Fitosanitarni inspektor, u roku od tri dana, subjektu koji nije postupio po obaveštenju komunalnog inspektora, izdaje rešenje o obaveznom uništavanju ambrozije sa ostavljenim rokom za izvršenje ODMAH. Rešenjem se određuje da će se, ako imenovani ne izvrši uništavanje ambrozije u ostavljenom roku, izvršiti uništavanje od strane ovlašćenog lica, a troškove snose subjekti.

Ko treba da uklanja ambroziju?

 • vlasnici, stanari stambenih objekata u dvorištima i ispred kuća,
 • vlasnici poljprivrednog zemljišta,
 • komunalne službe,
 • službe za održavanje saobraćajnica,

PROVERITE DA LI U VAŠOJ OKOLINI IMA AMBROZIJE! UNIŠTIMO AMBROZIJU, POSEBNO JE VAŽNO UNIŠTITI JE PRE CVETANJA! ZAMOLIMO SVOJE PRIJATELJE I KOMŠIJE DA TO UČINE!

Formiran Štab za sprovođenje mera za uništavanje ambrozije

Postavio: uprava, dana: 22. jun 2010. Gradonačelnik Grada Niša formirao je Štab za sprovođenje mera za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije na teritoriji građevisnkog zemljišta Grada Niša.

Zadaci Štaba su:

 • organizacija, koordinacija i praćenje aktivnosti na suzbijanju i uništavanju korovske biljke ambrozije na teritoriji Grada Niša, u skladu sa Uredbom o merama za suzbijanje i uništavanje krovske biljke ambrozija (“Službeni glasnik RS“, broj 69/06);
 • blagovremeno izveštavanje Gradonačelnika i javnosti o preduzetim merama i postignutim rezultatima.

Predsednik Štaba je dr Žarko Ranković, član Gradskog veća Grada Niša. Članovi Štaba su:

 1. Aleksandra Brzaković, načelnica Uprave za poljoprivredu i razvoj sela,
 2. Gabrijela Živković,  Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS – Fitosanitarna inspekcija,
 3. Gradimir Bogdanović, diplomirani pravnik, Uprava za privredu, održivi razvoj i zaštitu životne sredine,
 4. Zlatko Denić, Poljoprivredna stručna služba Niš,
 5. Slobodan Đorđević, diplomirani inžinjer poljoprivrede, JKP “Gorica“
 6. Dejan Milojević, inspektor, Policijska uprava Niš,
 7. Đokica Milovanović, diplomirani inžinjer poljoprivrede, Uprava za poljoprivredu i razvoj sela,
 8. Ivana Krstić, diplomirani inžinjer poljoprivrede,  Uprava za poljoprivredu i razvoj sela,
 9. Mališa Radovanović, diplomirani inženjer poljoprivrede, Uprava za poljoprivredu i razvoj sela,
 10. Slovenka Pavlović, Gradska opština Pantelej,
 11. Snežana Milovanović Dragović, Gradska opština Palilula,
 12. Slaviša Krstić, Gradska opština Niška Banja,
 13. Vesna Jovanović, Gradska opština Crveni Krst,
 14. Saša Markišić, Gradska opština Medijana,
 15. Jovan Živić, geodetski inženjer, Republički geodetski zavod – Služba za katastar nepokretnosti Niš.

Aktivnosti Štaba su: Urađen je prvi krug lociranja pojave ambrozije na teritoriji Grada Niša. U početnoj fazi razvoja ambrozija je primećena na sledećim lokacijama:

 1. U donjem toku korita Gabrovačke reke,
 2. U MIN-ovom naselju na Ledenoj Steni (novi stambeni blok),
 3. Celom dužinom železničke pruge,
 4. Na železničkoj stanici “Niška Banja“,
 5. Na putnom pravcu Niš – Ostrovica,
 6. Na putnom pravcu Niš – Doljevac preko naselja Bubanj,
 7. Na putu za Donje Međurovo,
 8. Pored igrališta u ulici Nišavska (kod pešačkog mosta),
 9. U ulici Studenička (blokovsko zelenilo novogradnje),

Poslata su obaveštenja korisnicima površina gde je ambrozija locirana.  Za uništavanje ambrozije na površinama koje koriste odgovorna su sledeća Javna preduzeća.

 1. ŽTP Beograd, RJ Niš
 2. JVP “Srbijavode“, VPC “Morava“ Niš
 3. Republički inspektor za puteve

Grad Niš je sklopio ugovor sa JKP “Gorica“ o uništavanju i suzbijanju ambrozije na javnim površinama u njihovoj nadležnosti, kao i međublokovskom prostoru. Realizovana je teorijska i praktična obuka komunalnih inspektora svih Gradskih opština. Prvi krug uništavanja ambrozije počinje 20. juna 2010. godine.

Kategorija: Opšte informacije | Oznake: , , , , , , , , , , , .

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *