Одељење уређења и одржавања зелених површина

Ово одељење задужено је за уређење и одржавање зелених површина на гробљима за која је задужено Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш