Служба за погребно техничке послове

Службу за погребно техничке послове чине три одељења: