Служба за правне, економске, кадровске и опште послове

Ову службу чине два одељења:

  • Одељење правних, кадровских и општих послова
  • Одељење за економске послове