Тендери – јавне набавке 2020

1. Заштитна опрема ЈНМВ1/2020

2. Заштитна опрема (заштитна одећа) ЈНМВ2/2020

3. Уклањање вегетације на Новом гробљу Бубањ у Нишу ЈНМВ3у/2020

4. Електрична енергија ЈНМВ4/2020

5. Гориво, дизел гориво и аутогас (ТНГ) ЈНМВ5/2020