Цене погребних услуга и услуга по захтеву странке

Цене неопходних погребних услуга (са применом од 01.12.2022.)

 (Цене се примењују од 01.12.2022. год. по одлуци Надзорног одбора од 07.09.2022. год.)  
ред. бр.ОписЦена са ПДВЦена без ПДВ
1.Трошкови сахране у ново гробно место (машински ископ)12.079,1910.981,08
2.Трошкови сахране у постојеће гробно место (ручни ископ)23.098,4220.998,56
3.Трошкови закупа за једногроб за 1 годину184,80168,00
4.Трошкови одржавања за једногроб за 1 годину497,20452,00
*)
По одлуци Надзорног одбора ЈКП "Горица" број 1-2528/3 од 27.11.2020. године, трошкови закупа и одржавања могу се плаћати на рате.
Напомена:
Наведене цене дате су са урачунатим ПДВ-ом по стопи од 10%

Ценовник накнаде за улазак моторним возилом у круг гробља, по захтеву странке

Посетиоци комплекса Новог гробља, који желе да возилом дођу до гробног места, плаћају накнаду за улазак моторним возилом.
Ценовник се примењује од 01.10.2018 год. по одлуци Надзорног одбора ЈКП "Горица"
Ред. бр.Накнада за улазак моторним возиломНето цена (дин.)ПДВ 20%Цена (дин.)
1.Путничка возила75,0015,0090,00
2.Теретна возила и
путничка возила са приколицом
416,6783,33500,00
3.Пропусница за путничка возила за 1 годину4.166,66833,345.000,00
4.Пропусница за путничка возила за 6 месеци2.500,00500,003.000,00
5.Пропусница за путничка возила за 1 месец833,33166,671.000,00
Напомена:
Бесплатну пропусницу остварују:
-Власници гробних места за неограничени број улазака на дан сахране
-Возила са налепницом за особе са инвалидитетом издате од стране Секретаријата за дечију и социјалну заштиру Града Ниша-Одсек за социјалну заштиту.

Улазак без накнаде остварују сервисна возила градских служби, полиције, хитне помоћи, водовода, ПТТ-а и возила свештеника Црквене општине Ниш.

.

Ценовници (са одлукама Надзорног одбора ЈКП „Горица“ о ценама погребних и комуналних услуга):

Цене погребних услуга по захтеву

 

  • За детаљније информације, можете се обратити Служби за погребно техничке послове

телефоном: 018/45 60 690 и 45 60 529 (сваког радног дана од 07:00 до 15:00),

или Е-поштом:     odrzavanjegrobalja@jkpgorica.rs

novogrobljenis@jkpgorica.rs

organizatorng@jkpgorica.rs