Тендери – Јавне Набавке 2017

1. Канцеларијски материјал – ЈНМВ1/2017

2. Гориво – ЈНМВ2/2017

3. Електрична енергија – ЈНМВ3/2017

4. Заштитна опрема – ЈНМВ4/2017

5. Резервни делови – ЈНМВ5/2017

6. Заштитна опрема – ЈНМВ6/2017 (Заштитна обућа – Поновљени поступак)

 

7. Услуге одржавања возила – ЈНМВ7У/2017

 

8. Услуге одржавања возила – ЈНМВ8У/2017 (Поновљени поступак)

 

9. Резервни делови – ЈНМВ9/2017

 

10. Метална галантерија, боје, лакови и разређивачи

       – ЈНМВ10/2017

11. Рачунари, рачунарска опрема и софтвер

 

12. Услуге мобилне телефоније и интернета ЈНМВ12У/2017