Тендери – Јавне набавке 2018

1. Заштитна опрема ЈНМВ1/2018

2. Рачунарска опрема и компоненте ЈНМВ2/2018

3. Гориво ЈНМВ3/2018

4. Заштитна опрема ЈНМВ4/2018

5. Електрична енергија ЈНМВ5/2018

6. Заштитна опрема-заштитна одећа ЈНМВ6/2018

7. Резервни делови ЈНМВ7/2018

8. Услуга одржавања возила ЈНМВ8у/2018

9. Метална галантерија,боје,лакови и разређивачи ЈНМВ9/2018

10. Резервни делови-поновљени поступак ЈНМВ10/2018

11. Услуга мобилне телефоније и интернет ЈНМВ11у/2018