Тендери – Јавне набавке 2013

1. Јавна набавка уља и мазива

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке уља и мазива НМВ 3/2013

Конкурсна документација за јавну набавку уља и мазива (Поступак јавне набавке мале вредности НМВ 3/2013)

Обавештење о обустави Поступка јавне набавке НМВ 3/2013

Обавештење о закљученом уговору (I партија – уља и мазива)

 

2. Уља и мазива за радне машине „Stihl“

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке НМВ 4/2013

Конкурсна докумантација за јавну набавку уља и мазива за радне машине „Stihl“ (Поступак јавне набавке мале вредности НМВ 4/2013)

Обавештење озакљученом уговору – Уља и мазива за радне машине „Stihl“

3. Материјал и резервни делови зa oдржавање јавне расвете 

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке ЈН 4-2013

Конкурсна документација за одржавање јавне расвете ЈН 4-2013

Обавештење о закљученим уговорима у поступку јавне набавке ЈН4-2013 партије II, III и IV

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке ЈН 4/2013 партија I 

 

4.Материјал и резервни делови за одржавање светлосне сигнализације

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке ЈН 5/2013

Конкурсна документација за јавну набавку материјала и резервних делова за одржавање светлосне сигнализације ЈН 5/2013

Обавештење о закљученом уговору у оквиру поступка јавне набавке  ЈН5/2013 (24.07.2013)

5.Ауто гуме са услугом уградње НМВ 5/2013

Позив за подношење понуде у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 5/2013

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НМВ 5/2013

Обавештење о обустави поступка НМВ 5/2013

 

6. Јавна набавка мале вредности – Услуга осигурања – НМВ 6У/2013 (03.07.2013)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 6У/2013

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НМВ 6У/2013

Обавештење о измени конкурсне документације (09.07.2013)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (09.07.2013)

Измењена конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НМВ 6У/2013 (09.07.2013)

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности НМВ6У-2013 партија 1

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности НМВ6У-2013 партија 2

 

7. Јавна набавка мале вредности – Услуге репрезентације – НМВ 7У/2013 (12.07.2013)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 7У/2013

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НМВ 7У/2013

Обавештење о закљученом уговору – Партија V – у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 7У/2013 (20.08.2013)

Обавештење о закљученом уговору – Партија I – у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 7У/2013 (23.08.2013)

Обавештење о закљученом уговору – Партија II – у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 7У/2013 (23.08.2013)

Обавештење о закљученом уговору – Партија III – у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 7У/2013  (23.08.2013)

Обавештење о закљученом уговору – Партија IV – у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 7У/2013 (23.08.2013)

 

8. Јавна набавка – Грађевински материјал, метална галантерија и боје, лакови и разређивачи – ЈН6/2013   (19.07.2013)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке ЈН6/2013

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН6/2013

Обавештење о измени конкурсне документације (01.08.2013)

Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН6/2013 (01.08.2013)

Обавештење о закљученом уговору „Гранд“ – I партија ЈН6/2013 (17.09.2013)

Обавештење о закљученом уговору „Рајк промет“ – II партија ЈН6/2013 (17.09.2013)

Обавештење о закљученом уговору „Рајк промет“ – III партија ЈН6/2013 (17.09.2013)

 

9. Јавна набавка мале вредности – Средства за одржавање хигијене – НМВ 8/2013 (25.07.2013)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 8/2013

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НМВ 8/2013

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке НМВ 8/2013 (26.08.2013)

 

10. Јавна набавка – Путна галантерија ЈН 7/2013 (15.08.2013)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке ЈН 7/2013

Конкурсна документација ЈН 7/2013

Обавештење о обустави поступка ЈН 7/2013 за партију III (24.09.2013)

Обавештење о закљученим уговорима – Партија I и партија II – у поступку јавне набавке ЈН 7/2013 (18.10.2013)

 

11.Јавна набавка мале вредности – Услуге електронских медија – НМВ 9У/2013 (20.08.2013)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности НМВ 9У/2013

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НМВ 9У/2013

Обавештење о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке НМВ 9У/2013 (22.08.2013)

Измењена конкурсна документација за јавну набавку НМВ 9У/2013 (22.08.2013)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (22.08.2013)

Обавештење о закљученом уговору

 

12. Јавна набавка (отворени поступак) – Услуга кредитирања ЈН 8У/2013 (21.08.2013)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке ЈН 8У/2013

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН 8У/2013

Појашњење конкурсне документације за ЈН 8У/2013 (26.08.2013)

Измењена конкурсна документација у отвореном поступку јавне набавке ЈН8У/2013 (26.08.2013)

Питања и одговори у вези појашњења конкурсне документације

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 8У/2013 – Партија I (17.12.2013)

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 8У/2013 – Партија II (12.02.2014)

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 8У/2013 – Партија III (12.02.2014)

 

13. Јавна набавка горива (отворени поступак) – бензин, дизел и ауто-гас (ТНГ) ЈН9/2013 (26.08.2013)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке ЈН9/2013

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН9/2013

Питања и одговори везани за јавну набавку ЈН9/2013 (29.08.2013)

Обавештење о измени конкурсне документације у поступку јавне набавке ЈН9/2013 (29.08.2013)

Измењена конкурсна документација за јавну набавку ЈН9/2013 (29.08.2013)

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ЈН9/2013 Аутогас (ТНГ) – партија II (03.10.2013)

Обавештење о закљученом уговору (Партија I – безоловни бензин и дизел горива) у поступку јавне набавке ЈН9/2013 (04.11.2013)

 

14. Јавна набавка мале вредности – Угаљ НМВ10/2013 (13.09.2013)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке НМВ10/2013

Конкурсна документација за јавну набавку НМВ10/2013

Обавештење о закљученом уговору у поступку јавне набавке мале вредности НМВ10/2013 (22.10.2013)

 

15. Јавна набавка мале вредности – Електроматеријал НМВ 11/2013

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке НМВ11/2013 (26.09.2013)

Конкурсна документација за јавну набавку НМВ11/2013

Обавештење о закљученом уговору НМВ11/2013

 

16. Јавна набавка мале вредности – Ауто гуме НМВ12/2013

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке НМВ12/2013 (26.09.2013)

Конкурсна документација за јавну набавку НМВ12/2013 (26.09.2013)

Обавештење о закљученом уговору у поступку НМВ 12/2013 (19.11.2013)

 

17. Јавна набавка горива  ЈН10/2013 Ауто-гас (ТНГ)

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке ЈН10/2013 (07.10.2013)

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН10/2013 (07.10.2013)

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН10/2013 (28.01.2014)

 

18. Јавна набавка мале вредности НМВ13У/2013 – Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности НМВ13У/2013 (11.10.2013)

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НМВ13У/2013 (11.10.2013)

Појашњење конкурсне документације – Питања и одговори Телекому (16.10.2013)

Појашњење конкурсне документације – Питања и одговори Теленору (17.10.2013)

Обавештење о измени конкурсне документације у поступку НМВ13У/2013 (17.10.2013)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда у поступку НМВ13У/2013 (17.10.2013)

Измењена конкурсна документација за јавну набавку мале вредности НМВ13У/2013 (17.10.2013)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права у поступку јавне набавке мале вредности НМВ13У/2013 (23.10.2013)

 

19. Јавна набавка – Резервни делови ЈН11/2013

Позив за подношење понуда ЈН11/2013 (16.10.2013)

Конкурсна документација за јавну набавку ЈН11/2013 (16.10.2013)

Питања и одговори (Ортекс Уро-Група) – Поступак јавне набавке ЈН11/2013 (25.10.2013)

Обавештење о обустави поступка ЈН11/2013 – Партије 1,2,3,8,9,11,12,14

 

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 11/2013 – Партија 4 – ТАМ (Touring Europa)/25.12.2013

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 11/2013 – Партија 13 – JCB (Enigma group)

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 11/2013 – Партија 5 – Радне машине „14 октобар“ Крушевац (Enigma group)

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 11/2013 – Партија 7 – ИМТ трактори  (Феротехна Београд)

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 11/2013 – Партија 6 – Мале радне машине ИМТ (Милетић Сокобања) (17.01.2014)

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 11/2013 – Партија 10 – Рез. делови „Томос“ (Милетић Сокобања) (17.01.2014)

Обавештење о закљученом уговору у поступку ЈН 11/2013 – Партија 15 – Потрошни материјал за мале радне машине и косачице (Милетић Сокобања) (17.01.2014)

 

 

20. Јавна набавка мале вредности НМВ 14У/2013 – Услуге мобилне телефоније

Позив за подношење понуда (12.12.2013)

Конкурсна документација (12.12.2013)

Питања и одговори Теленору д.о.о. (16.12.2013)

Конкурсна документација_Измена

Обавештење о измени конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Обавештење о обустави поступка НМВ14У/2013 (31.01.2014)