Тендери – Јавне набавке 2014

1. Електрична енергија ЈН1/2014

2. Услуге мобилне телефоније ЈН2У/2014

3. Канцеларијски материјал НМВ1/2014

4. Рачунари и рачунарска опрема НМВ2/2014

5. Услуге кредитирања ЈН3У/2014

6. Уља и мазива НМВ3/2014

7. Моторне леђне косачице НМВ4/2014

8. Боја за обележавање путева ЈН4/2014

9. Материјал и резервни делови за одржавање светлосне и вертикалне сигнализације ЈН5/2014

10. Материјал и резервни делови за одржавање јавне расвете ЈН6/2014

 11. Рачунари НМВ5/2014

 12. Резервни делови ЈН7/2014

13. Здравствени преглед запослених НМВ6у/2014

14. Моторне леђне косачице НМВ7/2014

15. Услуге осигурања НМВ8У/2014

12. Заштитна опрема ЈН8/2014

13. Средства за одржавање хигијене НМВ9/2014

14. Резервни делови (обновљени поступак) ЈН9/2014

15. Ауто – гуме НМВ10/2014

 16. Угаљ НМВ11/2014

17. Гориво, дизел гориво и ауто-гас ТНГ – ЈН10/2014

 18. Услуга репрезентације НМВ12У/2014

19. Грађевински материјал, метална галантерија, боје , лакови и разређивачи НМВ13/2014

20. Мобилна телефонија НМВ14У/2014

21. Ауто гуме са услугом уградње НМВ15/2014

22. Заштитна опрема (поновљени поступак) ЈН11/2014