Тендери – јавне набавке 2015

1. Услуге наплате хартија од вредности издатих по основу промета робе и услуга – НМВ1У/2015

2. Електрична енергија – ЈН1/2015

3. Теретно возило (отворени поступак) – ЈН2/2015

 4. Електро материјал – НМВ2/2015

5. Канцеларијски материјал – НМВ3/2015

6. Материјал и резервни делови за одржавање јавне расвете – ЈН3/2015

7. Боја за обележавање путева – ЈН4/2015

8. Заштитна опрема – НМВ4/2015

9. Материјал и резервни делови за одржавање светлосне и вертикалне сигнализације – ЈН5/2015

10. Путна галантерија – ЈН6/2015

11. Уља и мазива – НМВ5/2015

12. Здравствени преглед запослених – НМВ6У/2015

13. Осигурање – НМВ7У/2015

14. Ауто-гуме – НМВ8/2015

15. Грађевински материјал, метална галантерија, боје, лакови и разређивачи – НМВ9/2015