Тендери – јавне набавке 2016

1. Гориво, дизел гориво и ауто-гас (ТНГ) – ЈНМВ1/2016

2. Електрична енергија – ЈНМВ2/2016

3. Заштитна опрема – ЈНМВ3/2016

4.Канцеларијски материјал – ЈНМВ4/2016

5. Мобилна телефонија и интернет ЈНМВ 5У/20106

6. Резервни делови ЈНМВ6/2016

7. Метална галантерија и боје, лакови и разређивачи ЈНМВ7/2016

8. Одржавање возила ЈНМВ 8У/2016