Извештаји и програми пословања

Биланси стања

Биланс стања за 2009. годину

Биланси успеха

Биланс успеха за 2009. годину

Извештаји овлашћеног ревизора

У складу са чланом 24 Закона о рачуноводству и ревизији, ЈКП „Горица“ као новоосновано предузеће нема обавезу вршења ревизије финансијских извештаја, сем његовог потврђивања од стране Агенције за привредне регистре, што је и учињено.

Извештаји о токовима готовине

Извештај о токовима готовине за 2009. годину

Извештаји о променама на капиталу

Извештај о променама на капиталу за 2009. годину

Напомене уз финансијске извештаје

Напоменe уз финансијске извештаје за 2009. годину

Програми пословања

2010. год.

2011. год.

2012. год.

2013. год.

.

2014. год.

2015. год.

2016. год.

2017. год.

2018. год.

2019. год.

2020. год.

2021. год.

2022. год.

2023. год.