Контакт

Управа ЈКП „Горица“

Адреса: ул. Шумадијска бр. 4, 18000 Ниш

Телефон: 018/560 296

  018/241 940

Служба за погребно техничке послове:

Телефон: 018/45 60 690

               018/45 60 529

Одељење сахрањивања и уређења гробних места:

Одељење за одржавање објеката и опреме:

Погребно услужни центар – Трг Светог Саве:

Телефон:  018/203 903

                 064/85 101 64

Служба за правне, економске, кадровске и опште послове

Одељење за економске послове:

Одељење правних, кадровских и општих послова:

Телефон: 018 257 436

Безбедност и здравље на раду:

 

Професионални управник зграде:

 

Регистрована адреса у АПР-у за електронску документацију:

 

Лице за заштиту података о личности

Ненад Мишић, телефон: 018 241 940