Линкови

Град Ниш

Интернет страна: www.ni.rs

Јавна предузећа града Ниша

ЈКП Градска топлана
Адреса: Благоја Паровића 3
Телефон: 018/533-927, 530-413
Факс: 018/533-927
Интернет страна: www.nitoplana.co.rs

ЈКП Медиана
Адреса: Мраморска 10
Телефон: 018/4253-990, 528-880
Факс: 018/4253-990, 528-8801
Интернет страна: www.jkpmediana.rs

ЈКП Наисус
Адреса: Књегиње Љубице 1/1
Телефон: 018/531-275
Факс: 018/502-715
Интернет страна: www.jkpnaissus.co.rs

ЈКП Паркинг сервис
Адреса: Вожда Карађорђа 84а
Телефон: 018/517-333, 517-555
Интернет страна: www.nisparking.rs

ЈКП Тржница
Адреса: Ђуке Динић 4
Телефон: 018/257-525, 257-565
Факс: 018/257-525, 257-565
Интернет страна: www.trznicanis.rs

ЈП Аеродром „Константин Велики“
Адреса: Ваздухопловаца 24
Телефон: 018/580-023
Факс: 018/583-003
Интернет страна: www.nis-airport.com

ЈП Градска стамбена агенција
Адреса: Генерала Милојка Лешјанина 41а
Телефон: 018/252-472, 252-467
Факс: 018/252-160
Интернет страна: www.gsanis.rs

ЈП Дирекција за изградњу града Ниша
Адреса: 7.јули 6
Телефон: 018/520-790
Факс: 018/520-540
Интернет страна: www.direkcija.co.rs

ЈП Нишка телевизија
Адреса: Војводе Мишића 50
Телефон: 018/533-255, 533-247
Факс: 018/532-902
Интернет страна: www.ntv-nis.info

ЈП Нишстан
Адреса: Бранка Крсмановића 1
Телефон: 018/234-358, 528-250, 234-379
Факс: 018/232-441
Интернет страна: www.nisstan.co.rs

ЈП Туристичка организација Ниша
Адреса: ТПЦ Калча II спрат, ламела Ц/лок.62
Телефон: 018/523-118, 524-877
Факс: 018/523-118
Интернет страна: www.nistourism.org.rs

ЈКП Обједињена наплата
Адреса: Наде Томић
Телефон: 018/511-830, 511-831, 531-832
Интернет страна: www.jkponnis.rs

ЈП Завод за урбанизам
Адреса: 7.јули 6
Телефон: 018/243-095, 243-363, 355-462, 241-386
Факс: 018/241-673
Интернет страна: www.zurbnis.rs