Подаци о ЈКП „Горица“

Јавно комунално предузеће „Горица“ Ниш

Текући рачуни:

 • Банка Поштанска штедионица: 200-2451090101002-93
 • „АИК“ банка: 105-21347-08

————————————————–

 • ПИБ: 106183478
 • Матични број: 20550635
 • Шифра делатности: 9603

————————————————–

 • основано је 24.03.2009 године, одлуком Скупштине града Ниша
 • регистровано је 26.06.2009
 • као самостално предузеће, почело са радом од 01.07.2009
 • назив је добило по нишком брду Горица.

Делатности JKП „Горица“ су:

 • Одржавање активних гробаља
 • Извођење грађевинских радова на парцелама
 • Израда и постављање споменика