Одељење сахрањивања и уређења гробних места

 

ЈКП ”Горица” је комунално предузеће које обавља веома битне услуге  из области комуналне делатности.

О изградњи, уређивању и одржавању гробља стара се град.

Служба за погребно техничке послове обавља погребну делатност и послове на уређивању и одржавању на шест градских гробаља у употреби:

 • Новом гробљу „Бубањ“ површине 52,5 ha и северном делу Новог гробља „Бубањ“ површине 5 ha,
 • Новом гробљу „Гумна“ у Нишкој  Бањи – површине 3,14 ha,
 • Старом гробљу у Нишкој  Бањи – површине 4,36 ha.
 • Новом гробљу у Брзом Броду – површине 3,15 ha,
 • Старом гробљу у Брзом Броду – површине 1 ha,
 • гробљу у Сувом Долу – површине 4,23 ha.

Пословна политика ове службе је да грађанима помогне и буде на услузи сваког дана у години, пружајући следеће услуге:

 • Организацију и заказивање термина за сахрану
 • Организацију и заказивање термина за смештај урне, по обављеној кремацији посмртних остатака
 • Штампање посмртних плаката
 • Продаја погребне опреме и свећа
 • Израда, продаја и поправка споменика од мермера и гранита и извођење  бетонских радова на гробним местима
 • Превоз посмртних остатака у земљи и ван земље
 • Уређење и одржавање гробних места по захтеву грађана
 • Прихват, смештај, чување (до сахране – у хладњачи на Новом гробљу), као и опремање покојника
 • Рефундација трошкова погребних услуга за износ који одређује Фонд ПИО Србије.

ПОСТУПАК У СЛУЧАЈУ СМРТИ

Уколико се смртни случај деси у стану, пријављујете лекару-мртвозорнику, чије су потврде неопходне за заказивање сахране. Пријаву смртног случаја може се извршити телефоном:

018/504-615, сваког дана.

Након тога, породица, или сродник, може контактирати референта, позивом на телефоне 018/ 45 60 529,  45 60 690 или 45 65 690. Сахране се заказују на Новом гробљу „Бубањ“ у Нишу, односно у Нишкој Бањи (контакт тел. 018/45 48 109) – у просторијама ЈКП „Горица“

У случају смрти у болници Г. Топоница, болничке службе издају отпусну листу и потврде о смрти а опремање и преузимање покојника се врши у хладњачи на Новом гробљу „Бубањ“ у Нишу. контакт телефони: 018/45 60 529 и 45 60 690 и у Капели у Клиничком центру, контакт телефони: 018/42 40 585.

У случају смрти у болници, (Клинички центар, Кнез Село) болничке службе издају отпусну листу и потврде о смрти, а сродници преминулог могу захтевати да преузимања и опремања покојника, као и заказивања сахране обаве референт и радници ЈКП „Горица“ Ниш.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА И ЗАКАЗИВАЊЕ САХРАНА

Сахране се обављају сваког дана осим:

 • недељом,
 • 1 јануара,
 • првог дана Божића
 • првог дана Ускрса.

Заказивање сахрана врши се на Новом гробљу „Бубањ“ у Нишу (контакт тел. 018/45 60 529 и 45 60 690) или у Нишкој Бањи (тел.  018/45 48 109).

Сахране се обављају у гробном месту или гробници

Уколико породица умрлог не поседује гробно место, даје се у закуп (на коришћење) гробно место према захтеву најближих сродника;

Уколико породица умрлог поседује закупљено гробно место при заказивању сахране носилац права коришћења или његов најближи сродник подноси изјаву и потребну документацију о родбинским везама раније сахрањених и умрлог лица.

 • Урне са кремираним посмртним  остацима смештају се у касету у розаријуму или се сахрањују у гробно место, по захтеву сродника.

Потребна документација за заказивање сахрана садржи:

 • Извод из матичне књиге умрлих или Потврду о смрти
 • податке о закупљеном гробном месту, уколико оно постоји.

НАПЛАТА  ЗАКУПА ПАРЦЕЛА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА КАО ОБЈЕКАТА

На основу Одлуке о уређивању и одржавању гробља и сахрањивању коју је донела Скупштина града Ниша, за свако гробно место се плаћа годишња накнада за закуп и одржавање гробља као објекта. Накнада за закуп земљишта и одржавање гробља као објекта, плаћа се у моменту заказивања сахране, за период  обавезног рока почивања од 10 година, везано за датум сахране. По истеку овог рока, плаћање се врши унапред, најмање за 1 (једну) годину, а по жељи грађана – корисника услуга.

 

Продужетак уплате, врши се:

 • за Ново гробље „Бубањ“
 • на благајни управне зграде Новог гробља сваког дана у времену од 07,00 – 14,00 сати. (тел. 018/45 60 690, 45 60 529)
 • на шалтерима ЈКП „Обједињена наплата“ Ниш, сваког радног дана од 07,00 – 19,00 сати
 • за Ново гробље „Гумна“ и Старо гробље у Нишкој Бањи на благајни ЈКП „Горица“ у Нишкој Бањи, радним даном у времену од 07,00 – 14,00 сати. (тел. 018/45 48 109 ).

О редовном одржавању самих гробних места и надгробних обележја на њима, старају се искључиво породица и сродници упокојених, тј. корисници.

Уколико лица из претходног става, не одржавају и не уређују гробно место, дужна су да одржавање и уређивање, повере ЈКП „Горица“.

О гробљу као целини стара се Служба за погребно техничке послове.

ПОГРЕБНА ОПРЕМА

Продавнице у којима се може набавити широк асортиман погребне опреме (сандуци, крстови, пирамиде, галантерија за опрему сандука, црнина као и штампање посмртних плаката) налазе се на следећим локацијама:

 • „Ново гробље“ – Бубањ, тел.  45 60 690 и 45 60 529 сваког дана од 07:00 до 15:00 сати.
 • Капела у Клиничком центру, Булевар Др.Зорана Ђинђића 48, тел. 42 40 585 сваког дана од 07:00 до 15:00 сати.

ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ

Уговарање транспортних услуга врши се преко продавца погребне опреме на Новом гробљу „Бубањ“ и у Капели у Клиничком центру.

КАМЕНОРЕЗАЧКЕ  УСЛУГЕ

Грађевинска радионица, која послује у оквиру Службе за погребно техничке послове, врши израду бетонских тротоара и ивица ,поправку или замену комплетних тротоара на гробном месту и друге грађевинске радове по захтеву странке.

Услуге грађевинске радионице могу се уговорити на локацији:

 • Ново гробље „Бубањ“ радним даном од 07:00 до 15:00 сати.

РЕД НА ГРОБЉУ

На гробљу се одржава ред и потпун мир.

Ново гробље „Бубањ“ је отворено за посетиоце сваког радног дана, и то у периоду од 1 априла до 30 септембра од 7:00 до 19:00 сати, а у периоду од 1 октобра до 31 марта, од 7:00 до 17:00 сати.

Улазак возилима у круг гробља наплаћују инкасанти ЈКП „Горица“ Ниш, по важећем ценовнику. По извршеној наплати, инкасант је дужан да возачу изда признаницу.

На гробљу је забрањено:

 1. улажење и задржавање ван времена када је гробље отворено за посетиоце,
 2. приступ деци млађој од 10 година без пратње одраслог лица,
 3. прескакање ограде, гажење зелених површина,паркирање моторних возила на зеленим површинама, ломљење дрвећа, кидање цвећа и других засада,
 4. гажење, прљање и скрнављење гробних места,
 5. наношење штете надгробним обележјима (споменицима и другим предметима на гробним местима),
 6. нарушавање мира на гробљу,
 7. увођење животиња,
 8. вожење бицикла, мотоцикла и другог моторног возила ако то није одобрено посебном  дозволом  предузећа,
 9. износити и стављати државне и партијске заставе на гробове и гробнице и друга места на гробљу,
 10. на стазама, путевима и зеленим површинама стварати нечистоћу, бацати  увело цвеће и друге предмете,
 11. остављање хране на гробним и другим местима на гробљу,
 12. фотографисање у виду заната и вршење других услуга без одобрења  предузећа,
 13. продавање било какве робе без одобрења предузећа,
 14. реклама у било ком облику,
 15. улажење у капелу ван времена одређеног за сахрану,
 16. паљење свећа на гробном месту изван кућишта за свеће,
 17. у розаријуму изводити било какве додатне грађевинске радове (импровизоване жардињере, камене плоче са сликама, кандила и др.), као и сађење биљака око касета розаријума,
 18. монтирање жардињера, клупа, кандила, кућишта за свеће, ограда и др. на патосу гроба, односно гробнице уколико то није предвиђено ДУП-ом гробља,
 19. сађење око гробова и гробница свих дрвенастих врста лишћара, четинара, шибља и другог растиња без дозволе предузећа,
 20. Просјачење.

 

Служба погребно техничких послова, ЈКП „Горица“ Ниш

Руководилац службе