Руководство и организациона шема

Управа

——————————————————————–

В.Д. директора

Ивана Станић рођена је  11 марта 1983. године.

Дипломирала је на Економском факултету у Београду  и стекла звање дипломирани економиста.

Од маја 2011. до августа 2013. године радила је у КБМ банци – Експозитура Аранђеловац као сарадник за правна лица.

Од јуна 2014. до октобра 2020. године радила је у Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац као службеник за јавне набавке и комерцијалу.

Именована је на радно место вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Горица“ Ниш, одлуком Скупштине Града Ниша, 02 октобра 2020.  год.

Била је члан Надзорног одбора Центра за културу и образовање Општине Аранђеловац од децембара 2014. до маја 2019. године.

 

Извршни директори:

Игор Новаковић, дипл.екон.

Мишић Ненад, дипл.инж.маш.

—————————————————————————-

Организациона шема

 

 

 

 

—————————————————————————————————–

Надзорни одбор

Председник:

Радован Милојевић, дипл. инж. маш. Рођен је 10 маја 1952 године

Постављен на функцију председника надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш од 01.11.2017 год.

Члан:

Александар Милошевић, дипл. економиста. Рођен је 4 јуна 1974 године

Функцију члана надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш обавља од 01.11.2017 год.

Члан из редова запослених:

Ненад Мишић, дипл. инж. маш.

Ненад (Властимира) Мишић рођен је у Нишу, 6 августа 1969 год.

Дипломирао је на Машинском факултету Универзитета у Нишу, 25.04.2000 год. и стекао звање дипломирани инжењер машинства.

Запослен је у ЈКП „Горица“ од 15.07.2009 године, а од 01.08.2012 год. је на функцији помоћника директора за одржавање, информационе технологије и развој.

Именован је на радно место вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Горица“ Ниш, одлуком Скупштине Града Ниша, од 24 маја 2016 године. Ову функцију обављао је до краја маја 2017.

До 09.10.2018 године био је помоћник директора ЈКП „Горица“.

Сада је извршни директор ЈКП „Горица“.

Функцију члана надзорног одбора ЈКП „Горица“ Ниш, из редова запослених, обавља од 01.11.2017 год.