Руководство и организациона шема

Управа

——————————————————————–

В.Д. директора

Ивана Станић рођена је  11 марта 1983. године.

Дипломирала је на Економском факултету у Београду  и стекла звање дипломирани економиста.

Од маја 2011. до августа 2013. године радила је у КБМ банци – Експозитура Аранђеловац као сарадник за правна лица.

Од јуна 2014. до октобра 2020. године радила је у Ј.К.П. „Букуља“ Аранђеловац као службеник за јавне набавке и комерцијалу.

Именована је на радно место вршиоца дужности директора Јавно комуналног предузећа „Горица“ Ниш, одлуком Скупштине Града Ниша, 02 октобра 2020.  год.

Била је члан Надзорног одбора Центра за културу и образовање Општине Аранђеловац од децембара 2014. до маја 2019. године.

 

Извршни директори:

Игор Новаковић, дипл.екон.

Мишић Ненад, дипл.инж.маш.

—————————————————————————-

Организациона шема

 

 

 

 

—————————————————————————————————–

Надзорни одбор

Председник:

Горан Стојковић, дипл. правник, рођен 02.05.1983.године.

Именован на функцију председника Надзорног одбора ЈКП “Горица” Ниш Решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-431/2022-33-8-02 од 31.05.2022.године.

Члан:

Светозар Алексов, дипл.правник, рођен 09.10.1961.године.

Именован на функцију члана Надзорног одбора ЈКП “Горица” Ниш Решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-431/2022-33-8-02 од 31.05.2022.године.

Члан из редова запослених:

Драгиша Петровић, дипл.правник, рођен 04.09.1982.године.

Именован на функцију члана Надзорног одбора ЈКП “Горица” Ниш из реда запослених Решењем Скупштине Града Ниша бр. 06-431/2022-33-8-02 од 31.05.2022.године.