Одложено плаћање закупа гробних места и одржавања гробља

Руководство ЈКП „Горица“ Ниш донело је одлуку да закупцима гробних места на Новом гробљу „Бубањ“ у Нишу, Старом гробљу у Нишкој Бањи, као и Новом гробљу „Гумна“ у Нишкој Бањи олакша плаћање доспелих обавеза.

Сви корисници – закупци гробних места могу своје обавезе измирити у више месечних рата, по моделу који је дат у следећем обавештењу:

Одлука о одложеном плаћању погребних услуга

Уплата се може извршити на благајни ЈКП „Горица“ на Новом гробљу „Бубањ“.