Уништавање амброзије

Поступци и надлежности у сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије

Овај текст је у потпуности преузет са: www.niskoselo.com (Управа за пољопривреду и развој села – Град Ниш) Поставио: uprava, дана: 23. јун 2010.

 1. Овлашћена организација за послове заштите биља – Пољопривредна стручна службa Ниш, обавештава органе локалне самоуправе о присутности биљке са предлогом мера, времена и начина сузбијања и уништавањa амброзије на територији за коју је надлежна.

  ambrosia artimisifolia

 2. Када надлежни орган локалне самоуправе (комунални инспектoр) сазна, непосредним опажањем на основу информација од стране Пољпривредне стручне службе, грађана или на други начин, за присутво амброзије на територији за коју је надлежан, обавештава правна и физичка лица да су обавезни да на површинама чији су власници, односно корисници или држаоци, униште амброзију у року од седам дана.
 3. Комунални инспектор, након истека остављеног рока, контролише да ли је извршено уништавање амброзије. Ако на датим површинама није извршено уништавање, комунални инспектори без одлагања обавештавају фитосанитарног инспектора.
 4. Фитосанитарни инспектор, у року од три дана, субјекту који није поступио по обавештењу комуналног инспектора, издаје решење о обавезном уништавању амброзије са остављеним роком за извршење ОДМАХ. Решењем се одређује да ће се, ако именовани не изврши уништавање амброзије у остављеном року, извршити уништавање од стране овлашћеног лица, а трошкове сносе субјекти.

Ко треба да уклања амброзију?

 • власници, станари стамбених објеката у двориштима и испред кућа,
 • власници пољпривредног земљишта,
 • комуналне службе,
 • службе за одржавање саобраћајница,

ПРОВЕРИТЕ ДА ЛИ У ВАШОЈ ОКОЛИНИ ИМА АМБРОЗИЈЕ! УНИШТИМО АМБРОЗИЈУ, ПОСЕБНО ЈЕ ВАЖНО УНИШТИТИ ЈЕ ПРЕ ЦВЕТАЊА! ЗАМОЛИМО СВОЈЕ ПРИЈАТЕЉЕ И КОМШИЈЕ ДА ТО УЧИНЕ!

Формиран Штаб за спровођење мера за уништавање амброзије

Поставио: uprava, дана: 22. јун 2010. Градоначелник Града Ниша формирао је Штаб за спровођење мера за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије на територији грађевиснког земљишта Града Ниша.

Задаци Штаба су:

 • организација, координација и праћење активности на сузбијању и уништавању коровске биљке амброзије на територији Града Ниша, у складу са Уредбом о мерама за сузбијање и уништавање кровске биљке амброзија (“Службени гласник РС“, број 69/06);
 • благовремено извештавање Градоначелника и јавности о предузетим мерама и постигнутим резултатима.

Председник Штаба је др Жарко Ранковић, члан Градског већа Града Ниша. Чланови Штаба су:

 1. Александра Брзаковић, начелница Управе за пољопривреду и развој села,
 2. Габријела Живковић,  Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства РС – Фитосанитарна инспекција,
 3. Градимир Богдановић, дипломирани правник, Управа за привреду, одрживи развој и заштиту животне средине,
 4. Златко Денић, Пољопривредна стручна служба Ниш,
 5. Слободан Ђорђевић, дипломирани инжињер пољопривреде, ЈКП “Горица“
 6. Дејан Милојевић, инспектор, Полицијска управа Ниш,
 7. Ђокица Миловановић, дипломирани инжињер пољопривреде, Управa за пољопривреду и развој села,
 8. Ивана Крстић, дипломирани инжињер пољопривреде,  Управa за пољопривреду и развој села,
 9. Малиша Радовановић, дипломирани инжeњер пољопривреде, Управa за пољопривреду и развој села,
 10. Словенка Павловић, Градска општина Пантелеј,
 11. Снежана Миловановић Драговић, Градска општина Палилула,
 12. Славиша Крстић, Градска општина Нишка Бања,
 13. Весна Јовановић, Градска општина Црвени Крст,
 14. Саша Маркишић, Градска општина Медијана,
 15. Јован Живић, геодетски инжењер, Републички геодетски завод – Служба за катастар непокретности Ниш.

Активности Штаба су: Урађен је први круг лоцирања појаве амброзије на територији Града Ниша. У почетној фази развоја амброзија је примећена на следећим локацијама:

 1. У доњем току корита Габровачке реке,
 2. У МИН-овом насељу на Леденој Стени (нови стамбени блок),
 3. Целом дужином железничке пруге,
 4. На железничкој станици “Нишка Бања“,
 5. На путном правцу Ниш – Островица,
 6. На путном правцу Ниш – Дољевац преко насеља Бубањ,
 7. На путу за Доње Међурово,
 8. Поред игралишта у улици Нишавска (код пешачког моста),
 9. У улици Студеничка (блоковско зеленило новоградње),

Послата су обавештења корисницима површина где је амброзија лоцирана.  За уништавање амброзије на површинама које користе одговорна су следећа Јавна предузећа.

 1. ЖТП Београд, РЈ Ниш
 2. ЈВП “Србијаводе“, ВПЦ “Морава“ Ниш
 3. Републички инспектор за путеве

Град Ниш је склопио уговор са ЈКП “Горица“ о уништавању и сузбијању амброзије на јавним површинама у њиховој надлежности, као и међублоковском простору. Реализована је теоријска и практична обука комуналних инспектора свих Градских општина. Први круг уништавања амброзије почиње 20. јуна 2010. године.

Категорија: Опште информације | Ознаке: , , , , , , , , , , , .

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *